• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ

 
 
 

 

 

 

  Ἱερά Μητρόπολις

Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς

Πλ. Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου 7

691 00   Κομοτηνή

τηλ.: 2531022642 – φαξ: 2531023439

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής στο πλαίσιο του συνοδευτικού μέτρου «Νομική Συνδρομή» της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους – ΤΕΒΑ», ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης, παράσχει δωρεάν νομική υποστήριξη (Παροχή δωρεάν  συμβουλευτικής βοήθειας σε ωφελουμένους  που το έχουν ανάγκη  σε θέματα διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, συμβουλευτική υπερχρεωμένων νοικοκυριών) σε ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ έως τις 10 Δεκεμβρίου 2018. Οι ωφελούμενοι μπορούν κλείσουν ραντεβού 10:00-13:00 στο τηλ: 2531022642.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ:ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Δ.Α ΤΕΒΑ /ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

 

ΤΕΒΑ/FEAD

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

προς τους Απόρους

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Επισιτιστικής

και Βασικής Υλικής Συνδρομής

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

ερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνς

«Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους –

 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»