• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς προκηρύσσει δημόσιον φανερόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωσιν ὁλόκληρου τοῦ δευτέρου (2ου) ὁρόφου, ἐμβαδοῦ 119,78 τ.μ. πού βρίσκεται στήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς ἐπί τῶν ὁδῶν Πλατείας Εἰρήνης 73 καί Συντ. Κρητῶν. Ὡς ἐλάχιστο μηνιαῖο μίσθωμα ὁρίζεται τό ποσόν τῶν τετρακόσιων (400,00) εὐρώ γιά τό
ἀκίνητο, πλεον τοῦ χαρτοσήμου καί ΟΓΑ, το ποσό αυτό ἀποτελεί το ποσό ἐκκίνησης τῆς δημοπρασίας. Ὁ διαγωνισμός θά διεξαχθῇ ἐνώπιον Ἐπιτροπῆς τήν 10 ην Ιουνίου 2016, ἡμέραν τῆς ἐβδομάδος Παρασκευήν καί ἀπό ὥρας 12:00 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Σισμάνογλου 18, Κομοτηνή). Οἱ ὅροι τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι κατατεθιμένοι εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως καί στήν ἰστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως, ὅπου δύνανται οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά λάβουν γνῶσιν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως