• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

5η Εγκύκλιος ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2013

 
 
 

       ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

      69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

        Ἀριθμ. Πρωτ. 342                                      Ἐν Κομοτηνῇ τῇ 12ῃ Ἀπριλίου 2013

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  5Η

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2013

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό

Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

 

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ  θεασάμενοι,

προσκυνήσωμεν   Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον»

Μέσα ἀπὸ τὴν πορεῖα τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας, καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς -στὸν βαθμὸ ποὺ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς προσπάθησε- φθάνουμε ἀπόψε ἀκροατὲς τοῦ πιὸ σημαντικοῦ μηνύματος γιὰ τὴν σωτηρία μας, τὴν ὁποῖα ἡ πατερικὴ μας θεολογία συμπυκνώνει στὸν ὅρο «θέωση», δηλαδὴ, ὁμοίωση πρὸς τὸν Θεό.

Γινόμαστε πάλι, κι ἄς ἔχουν παρέλθει σχεδὸν δύο χιλιετίες ἀπὸ τὴν «μιᾷ τῶν Σαββάτων», μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Γι’ αὐτὸ Τὸν προσκυνοῦμε, παραχωρώντας στὴν καρδιὰ μας τὴν θέση ποὺ Τοῦ ἁρμόζει, προσδοκώντας νὰ προετοιμάσει Ἐκεῖνος τὴν προσωπικὴ μας Ἀνάσταση.

 

Καὶ τὸ ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο τίθεται εἶναι τὸ «πῶς ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας», «πῶς μετατρέπεται ἕνα ἱστορικὸ συμβὰν τῆς τετάρτης μετὰ Χριστόν δεκαετίας, σὲ πραγματικότητα καὶ βίωμα, στὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ μετάσχει ὁ ἄνθρωπος τῆς παγκοσμιοποιημένης καὶ ταραγμένης ἐποχῆς μας».

Ἡ ἀπάντηση εἶναι: «ὅταν προσεγγίσουμε τὸ Πάσχα ὀρθόδοξα. Ὅταν τὸ μελετήσουμε σταυροαναστάσιμα. Ὅταν συσχετίσουμε τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μὲ τὴν ἀνθρώπινή μας φύση καὶ τὸν ἐνδοκόσμιο ἀγῶνα της».

Κάθε ἄνθρωπος, τὴν στιγμὴ ποὺ ἁμαρτάνει καὶ κυρίως μετὰ τὴν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας, μετέχει ψυχοσωματικὰ στὴν πορεῖα Πάθους τοῦ Ἰησοῦ. Γιατὶ ἡ ἁμαρτία δημιουργεῖ μέσα μας, κατὰ ποιοτικὴ ἀναλογία, τόσο βάρος καὶ πόνο, ὅσο προξένησε καὶ ὁ Σταυρὸς στὸν Κύριό μας.

Ἀλλά, ὅταν ἡ ἁμαρτία ἐξαγορεύεται μὲ πνεῦμα μετανοίας στὸ Ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καί μᾶς παραχωρεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸ μέγα Δῶρο τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πάλι, μετέχουμε τοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως, τὸ ὁποῖο ἄκουσαν οἱ Μυροφόρες, οἱ Ἀπόστολοι καὶ ὅσοι ἔγιναν μέχρι τὴν Ἀνάληψη θεατὲς τοῦ Ἀναστημένου Σωτῆρος. Μήνυμα χαρᾶς, ἐλπίδας, καταισχύνης τοῦ θανάτου καὶ προοπτικῆς αἰωνίου συμμετοχῆς στὴν ἀναστάσιμη Ἀγάπη.

Κι ἐμεῖς, τὰ ἀγαπημένα Του παιδιά, στὸ ἄκουσμα αὐτοῦ τοῦ μηνύματος ἀπόψε, πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε μὲ εἰλικρίνεια ποιὰ κατάσταση μᾶς ἀξίζει: ὁ πόνος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀποξένωσης ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο ἤ μήπως ὁ ἀναβαπτισμὸς μας στὸ σταυροαναστάσιμο Πάσχα; Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Ἀνάστασης μὲ τυπικὸ τρόπο καὶ ὑπνωμένη συνείδηση ἤ μήπως ἡ γνήσια καὶ φιλότιμη προσπάθεια νὰ δοῦμε τὸν Ἀναστημένο Ἰησοῦ στὰ μάτια τοῦ πάσχοντος ἀδελφοῦ μας; Ἡ παθητικὴ ἐπιλογὴ νὰ ζήσουμε σὲ ἕναν κόσμο ἄφιλο, ξένο, δύσκολο καὶ τρομαγμένο ἤ μήπως ἡ συστράτευση μας στὰ ἰδανικὰ τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητας, ποὺ ὑπηρετεῖ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας καὶ ἡ Ἁγία Του Ἐκκλησία;

Εὔχομαι, κατὰ τὴν παροῦσα πασχάλιο περίοδο, ἡ καρδιὰ κάθε πιστοῦ νὰ προσεγγίσῃ μεταμορφωτικὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως, γιὰ νὰ συμψάλλῃ συνειδητὰ μὲ τὴν λοιπὴ Δημιουργία, τὸν παιᾶνα τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἁμαρτίας:

«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ

τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος»

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον Εὐχέτης

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς Παντελεήμων

Νά ἀναγνωσθεῖ στούς Ἱερούς Ναούς τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα κατά τήν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ.