• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

 

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 8ην τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου, ὁ παρεπιδημών εἰς τήν πόλιν μας Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Κατάγκας κ. Μελέτιος, Ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας καί θά ἀπευθύνῃ λόγον παρακλήσεως καί οἰκοδομῆς εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

          Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Μελέτιος τυγχάνει ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἐργάζεται ἱεραποστολικῶς εἰς τήν Ἀφρικανικήν Ἤπειρον ἐπί εἰκοσιτέσσαρα ἔτη σπείρων τόν Θεῖον λόγον καί βαπτίζων εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἄς προσέλθωμεν εἰς τήν εὐχαριστιακήν σύναξιν καί νά λάβωμεν τήν εὐχήν του.

 

          Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως