• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4                                                                                                          Ἐν Κομοτηνῇ τῇ 11ῃΣεπτεμβρίου2013

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε σήμερα τό πρωΐ, 11η Σεπτεμβρίου, τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων, εἰς τά περισσότερα Σχολεῖα τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς, ἐνῶ ἀπηύθυνε ἐγκάρδιο μήνυμα συμπαράστασης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς εἰς τόν ἀγῶνα, τίς ἀγωνίες καί τόν κόπον τους γιά τήν κατάκτησιν τῆς γνώσεως.

Τό μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου, τό ὁποῖον ἐστάλη εἰς τά Σχολεῖα διά τῶν Διευθύνσεων τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως ἔχει ὡς ἀκολούθως:

 

Ἀγαπητά παιδιά,

Ἀγαπητοί Καθηγητές,

Ἀγαπητοί Γονεῖς,

 Ἡ ἔναρξις τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς γεμίζει ὅλους μέ αἰσιοδοξία. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία εἶναι ἀπό τούς ἐλάχιστους δρόμους γιά τήν γνῶσιν, μέ στόχον τόν ἐξανθρωπισμόν καί τήν πρόοδόν μας.

            Γνωρίζετε καλύτερα ἀπό μένα ὅτι τό ἐκπαιδευτικό σύστημα ἔχει κατά βάθος προσανατολισμό παιδευτικό, ἀφοῦ ὁ στόχος εἶναι νά ἐνισχυθῇ ὁ μαθητής στήν κατεύθυνσιν τῆς ἀναπτύξεως δημιουργικῶν καί ἀγαπητικῶν σχέσεων μέ τούς συνανθρώπους του καί τό περιβάλλον, γεγονός πού ἐμποδίζει ὁ ἐγωϊσμός μας, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, εἶναι πρόξενος δεινῶν διά τό ἀνθρώπινον γένος.

            Γνωρίζω ὅτι τό λειτούργημα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ δέν εἶναι εὔκολο, ἀλλά καί ἡ θέσις τοῦ μαθητοῦ ἀπαιτεῖ κόπον καί στερήσεις.

            Γνωρίζω ἀκόμα καί τίς δυσκολίες πού ἡ κατάστασις τῆς πατρίδος μας προσθέτει στό ὅλον παιδευτικόν γεγονός, ὅμως δέν ἔχομεν περιθώριον νά χάσωμεν τήν ἐλπίδαν μας καί τήν αἰσιοδοξίαν. Τά σχολεῖα μας εἶναι κοιτίδες πολιτισμοῦ. Ἡ γνῶσις σέ συνδυασμόν μέ τήν ἀποδοχήν τοῦ συνανθρώπου, ὡς εἰκόνος Θεοῦ, θεωρῶ ὅτι μπορεῖ νά εἶναι καί πάλιν ἡ διέξοδος στά ἀδιέξοδά μας.

Ὡς ὁ νέος σας Ἐπίσκοπος καί πνευματικός πατέρας, συμμετέχοντας στίς ἀγωνίες καί τά ἐνδιαφέροντά σας, ἀπευθύνω αὐτό τό μήνυμα, γιά νά σᾶς ὑπενθυμίσω τό διαχρονικό χαρακτῆρα τῆς παιδείας, πού δέν περιορίζεται σέ στεῖρα παροχή γνώσεων, ἀλλά σμιλεύει καί διαμορφώνει τόν χαρακτῆρα μέ τήν βοήθειαν ἐμπνευσμένων ἐκπαιδευτικῶν, μέ διάθεσιν καί γεμάτους ἀγάπη γιά ἐσᾶς καί τό λειτούργημά τους.

            Εὔχομαι σέ ὅλους σας, ἐκπαιδευτικούς, μαθητές καί γονεῖς, ὑγιείαν, κουράγιο καί δύναμιν καί νά σᾶς καταυγάζῃ τό φῶς τῆς ἀληθινῆς γνώσεως.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

??????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????