• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ἱερά Μητρόπολις

Μαρωνείας και Κομοτηνῆς

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Πάντοτε, ἰδιαίτερα ὅμως στὸν καιρό μας, λατρεία τοῦ «Ἐγὼ» ὑπῆρξε γιὰ πολλούς μιὰ μυστική, εἰδωλολατρικὴ αἵρεση. Ἀγαποῦμε, ἐκτιμοῦμε, σκεπτόμαστε συνεχῶς τὸν ἑαυτό μας. Βλέπουμε, κρίνουμε, ἀντιδροῦμε μὲ μέτρο τὸν ἑαυτό μας. Κλινόμαστε στὸ ὀχυρὸ τοῦ «ἐγώ» μας γιὰ νὰ εἴμαστε «ἀσφαλεῖς», καὶ γινόμαστε ἀπρόσιτοι, αἰχμάλωτοι τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἀγαποῦμε τοὺς ἄλλους μόνο σὲ σχέση μὲ τὸ δικό μας συμφέρον. Ἡ ἰδιοτέλεια βρίσκεται στὴ ρίζα κάθε σχεδίου καὶ ἐνέργειάς μας. Ἀκόμη καὶ στὶς σχέσεις μας μὲ τὸ Θεό∙ κάνουμε τὸ καλὸ ὄχι γιατὶ τὸ θέλει Ἐκεῖνος, ἀλλὰ διότι θὰ τὸ χρησιμοποιήσουμε γιὰ ἐπενδύσεις καλῆς φήμης. Ἀκόμη καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τὸ περνοῦμε ἀπὸ τὸ φίλτρο τῶν δικῶν μας προτιμήσεων, κρατώντας ὅ τι μᾶς ἀρέσει καὶ ἀφήνοντας γιὰ τοὺς δῆθεν ὑπερβολικοὺς τὰ πιὸ δύσκολα παραγγέλματα.

Ὁ Ἰησοῦς ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ καλεῖ ὅσους πραγατικὰ θέλουν νὰ τὸν ἀκολουθήσουν σὲ μιὰ πορεία ἐλευθερίας. Ἐλευθερίας ἀπὸ τὴν πιὸ ἄδηλη καὶ συνεχῆ σκλαβιά! Τὴ δουλεία τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Ἡ πρώτη κίνηση γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας εἶναι νὰ ἐπαναστατήσουμε κατὰ τῆς ἐγωϊστικῆς προσκολλήσεως στὸ ἄτομό μας.

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι». Τί σημαίνει ἡ φράση «καὶ ἀκολουθήτω μοι»; Πορεία στοὺς δρόμους τῶν ἀνθρώπων∙ ἀνάμεσα στοὺς πονεμένους, τοὺς φτωχούς, τοὺς ἀρρώστους, τοὺς παρεξηγημένους, κοντὰ σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη παρηγοριᾶς, καθοδηγήσεως, θεραπείας. Ἀποστολή μου εἶναι «νὰ φέρω στοὺς φτωχοὺς τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα, νὰ γιατρέψω ὅσους ἔχουν συντετριμμένη καρδιά, νὰ κηρύξω στοὺς αἰχμαλώτους ἀπελευθέρωση, στοὺς τυφλοὺς ἀνάβλεψη, νὰ ἐλευθερώσω ἐκείνους ποὺ πιέζονται». Μήνυμα χαρᾶς (αὐτὸ θὰ πεῖ εὐαγγέλιο) ἔχουμε νὰ φέρουμε. Ἡ πορεία μας εἶναι μιὰ συνεχὴς διακονία ἐλπίδας∙ πρὸς ὅλους ἀνεξεραίτως. Ἀκολουθεῖστε με στὸ παράδειγμα συγχωρητικότητας, στοργῆς καὶ φροντίδας γιὰ τοὺς ἄλλους, μᾶς προτρέπει ὁ Χριστός.

«Ἀκολουθήτω μοι» στὸ ἔργο γιὰ τὴ φανέρωση τῆς ἀλήθειας καὶ ἀνάμεσα στοὺς δύσκολους ἐκείνους ποὺ ρωτοῦν ἄλλοτε γιὰ νὰ μάθουν, ἄλλοτε πιστεύοντας ὅτι τὰ ξέρουν ὅλα. «Ἀκολουθήτω μοι» στὸν ἀγώνα γιὰ μιὰ δίκαιη, εἰλικρινῆ κοινωνία, χωρὶς μάσκες φαρισαϊκῆς ὑποκρισίας, στὴν ὁποία τὸν τελευταῖο λόγο δὲν θὰ τὸν ἔχει τὸ μῖσος καὶ οἱ δαιμονικὲς δυνάμεις, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη καὶ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

 

Εκ της ιερας μητροπολεως