• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ἡ 11η Δεκεμβρίου ἔχει καθιερωθεῖ ὡς Παγκόσμια ἡμέρα τοῦ Παιδιοῦ. Μέ ἀφορμή αὐτή τήν ἐπέτειο, θά ἤθελα ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας, νά συνεορτάσω μέ τούς νέους καί νά στρέψω τή σκέψη καί τήν προσευχή μου πρός ὅλα τά παιδιά, καθώς στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τά παιδιά, οἱ νέοι, κατέχουν μιά ξεχωριστή θέση. Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Χριστός γίνεται ἄνθρωπος-νηπιάζει καί μ’ αὐτό τόν τρόπο ἐξυψώνει τήν ἀξία τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ἐπίσης, ὁ Κύριός μας δέχεται καί πλησιάζει τά παιδιά μέ ξεχωριστή ἀγάπη καί μάλιστα τά προσκαλεῖ κοντά Του, ἀφοῦ σ’ αὐτά ἀνήκει ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἀναφερόμενος, μάλιστα, ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας καί τελειωτής Ἰησοῦς στούς μεγάλους, παρουσιάζει τά παιδιά ὡς ὑπόδειγμα, γιατί ἄν δέ γίνουμε σάν κι αὐτά, δέν πρόκειται νά κερδίσουμε τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

            Στήν ἐπίγεια δράση τοῦ Κυρίου μας παρατηροῦμε νέους καί νεανίσκους νά Τόν ἀκολουθοῦν, ἀλλά καί τόν ἴδιο νά συγκινεῖται ἀπ’ τό θάνατο δύο νέων καί νά τούς ἐπαναφέρει στή ζωή.

            Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς σῶμα Χριστοῦ καί ἀκολουθοῦσα τό παράδειγμα καί τά προστάγματα τῆς Κεφαλῆς της, ἀναγνωρίζει τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ἀπ’ τήν ἐμβρυακή του ἡλικία καί γι’ αὐτό καταδικάζει τίς ἐκτρώσεις, ἐνῶ μέλημά της εἶναι καί τά ἀνάπηρα παιδιά, γιά τά ὁποῖα καί λειτουργεῖ ἱδρύματα γιά τήν περίθαλψή τους.

            Στή διακονία της ἐντάσσεται ἡ καλλιέργεια, ἡ διαμόρφωση καί ἡ ὁλοκλήρωση τῆς προσωπικότητος τοῦ παιδιοῦ, γι’ αὐτό καί ἡ προσευχή της πρός τόν Κύριο εἶναι νά ἐκθρέφῃ τά νήπια καί νά παιδαγωγῇ τή νεότητα.

            Στίς κρίσιμες ἡμέρες τῆς ἐποχῆς μας, ἄς μήν παρασυρόμεθα ἀπ’ τό σύγχρονο ρεῦμα καί τίς σειρῆνες τοῦ κόσμου, πού ὑποβαθμίζουν τήν ἀξία τῆς οἰκογένειας καί ἄς προσπαθήσουμε νά δείξουμε στά παιδιά τήν πραγματική τους ἀξία καί νά αἰσθανθοῦν τήν ἀγάπη μας καί νά καταννοήσουν ὅτι ἡ ἀξία τῆς ζωῆς δέν ἔγκειται στά ὑλικά ἀγαθά καί τά ἐφήμερα πράγματα τοῦ κόσμου, ἀλλά ἀνήκει, κυρίως, στίς ἀθῶες ψυχές τῶν παιδιῶν μας.

Τό μήνυμα αὐτό ἀποτελεῖ μία πρόσκληση – πρόκληση πρός ὅλους τούς νέους μας, νά γνωρίσουν Ἐκεῖνον πού εἶναι ‘’ ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή’’ καί νά συναισθανθοῦν ὅτι μόνο ἡ κοινωνία μαζί Του χαρίζει τό ἀληθινό νόημα σ’ αὐτήν .     

Ἡ ὁλόθυμη εὐχή καί προσευχή μου εἶναι κάθε ἡμέρα τοῦ χρόνου νά εἶναι ἡμέρα τοῦ παιδιοῦ καί ὁ Θεός μας νά στηρίζῃ, νά καλλιεργῇ καί νά χαρίζῃ τόν ἄνωθεν φωτισμό στή νεολαία μας, στήν ὁποῖα ἀνήκει τό μέλλον καί ἡ ἱστορία τοῦ τόπου μας. 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ