• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, τό Δ.Σ. τῶν Α΄ καί Β΄ Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσωπικῶς, ἐκφράζουν πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον τόν Β΄ διά τήν συναντίληψιν καί ἀρωγήν Αὐτοῦ εἰς τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς ἀκριτικῆς μας Μητροπόλεως, τήν Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’, τήν I.O.C.C. καί τόν κ. Μιχαήλ Τζαχάρη, ὁμογενή ἐξ Ἀμερικῆς, τάς θερμοτέρας εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην διά τήν ὁλόθυμον συμπαράστασίν των καί συγκεκριμένως διά τήν παραλαβήν Πετρελαίου διά τούς δύο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε νά συνεχίζῃ ἀπροσκόπτως τό συντελούμενον ἔργον καί νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας.

Ακολουθεί ευχαριστήρια επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος προς τον Γενικό Διευθυντή της Μ.Κ.Ο. «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  κ.Κων/νο Δήντσα.

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Π ρ ό ς

Τόν Ἀξιότιμον

κ. Κωνσταντῖνον  Δήμτσα,

Γενικόν Διευθυντήν Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’

τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

Εἰς Νέον Κόσμον Ἀττικῆς.

 

 

        Διά τῆς παρούσης ἐπικοινωνῶ μεθ’ Ὑμῶν, προοκειμένου νά Σᾶς ἐκφράσω τάς ἐνθέρμους εὐχαριστίας, τάς τε προσωπικάς, τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί τοῦ Δ.Σ. τῶν Α΄ καί Β΄ Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διά τήν ὁλοπρόθυμον συναντίληψιν καί συμπαράστασιν τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ, τοῦ ὀποίου προΐστασθε, ὑπό τήν πεπνυμένην καθοδήγησιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, πρός τόν ὁποῖον παρακαλῶ νά μεταφέρετε καί αὖθις τόν βαθύτατον σεβασμόν καί τήν ἀφοσίωσιν, οὐ μήν ἀλλά καί τάς υἱϊκάς εὐχαριστίας, διότι μᾶς συγκαταλέγει εἰς τά ὑπ’ Αὐτόν τέκνα καί μεριμνᾶ ἀνυστάκτως διά τήν ὅλην προαγωγήν καί μόρφωσιν ἐν Χριστῷ τῶν θελόντων σωθῆναι.

        Ἐπικαλούμενος ἐφ’ Ὑμᾶς καί τούς συνεργάτας Σας πᾶσαν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν εἰς τήν ζωήν Σας καί τά ἔργα τῆς ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ’’ πρός συνέχισιν τοῦ ἔργου, ἀνακούφισιν τῶν ἀνθρώπων καί δόξαν Αὐτοῦ, διατελῶ 

 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

      Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

     ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ