• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

  • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Έργο: Συντήρηση – ανακαίνιση κτιρίου Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής επί της οδού Ορφέως Κομοτηνή – Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων.

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἀνακοινώνει ὅτι προτίθεται νά ἀντικαταστήσῃ τά ἐξωτερικά κουφώματα τοῦ κτιρίου, ἰδιοκτησίας της, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ὀρφέως, ἀρ. 7, στήν Κομοτηνή. Γιά τό λόγο αὐτό καλεῖ ὅσους δραστηριοποιοῦνται στήν παραγωγήν νέων κουφωμάτων PVC νά ὑποβάλουν φάκελλον προσφορᾶς μέ τεχνικά καί οἰκονομικά στοιχεῖα γιά τή συγκεκριμένη ἐργασία.

Ἀναλυτική περιγραφή τῶν ἀπαιτουμένων ὄρων καί προδιαγραφῶν εὐρίσκεται στήν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς: http://immaroniaskomotinis.gr/.

Προσφορές γίνονται δεκτές στήν διεύθυνση: Σισμάνογλου, ἀρ. 18 καί Ζυμβρακάκη γωνία, μέχρι τήν 28ην Φεβρουαρίου 2014.

Οἱ έργασίες θά ἀνατεθοῦν ὕστερα ἀπό ἀξιολόγησιν καί βάσει τῆς πλέον οἰκονομικῆς προσφορᾶς.

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Έργο: Συντήρηση – ανακαίνιση κτιρίου Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής επί της οδού Ορφέως Κομοτηνή – Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων. Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

1.Περιγραφή Έργου:

Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου. Συγκεκριμένα θα αποξηλωθούν τα παλαιά μεταλλικά κουφώματα και θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων PVC.

2.Τεχνική περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων του δευτέρου και τρίτου ορόφου, καθώς και ενός κουφώματος του διαδρόμου του πρώτου ορόφου του κτιρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής επί της οδού Ορφέως στη Κομοτηνή. Συγκεκριμένα πρόκειται για την αποξήλωση των παλαιών μεταλλικών κουφωμάτων, καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων με τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στις ενότητες 3.3. και 3.4.Η εν λόγω αντικατάσταση κρίνεται απαραίτητη λόγω παλαιότητας των υφιστάμενων κουφωμάτων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες απώλειες θερμότητας αλλά και δραστική μείωση της ηχομόνωσης του κτιρίου, καθώς επίσης και για λόγους ασφαλείας.

3.Περιγραφή Εργασιών:

3.1.Υφιστάμενα μεταλλικά κουφώματα.

Ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος φέρουν πανομοιότυπα μεταλλικά κουφώματα, (καθώς και το κούφωμα του διαδρόμου του πρώτου ορόφου, που θα αντικατασταθεί επίσης). Τα υφιστάμενα ανοίγματα περιγράφονται στα επόμενα.

Στον κάθε όροφο υπάρχουν:

 • 5 παράθυρα συμπαγή μεταλλικά, μονού υαλοπίνακα διαστάσεων 2,35*3m με σταθερά και ανοιγόμενα τμήματα. Το κατώτερο μέρος του καθενός, που στο εξής θα αναφέρεται ως φεγγίτης, αποτελείται από σταθερό τμήμα υαλοπίνακα διαστάσεων 2,35*1mκατασκευασμένο από ημικρύσταλλα διαμαντέ, οπλισμένο με ενσωματωμένο σιδηρούν πλέγμα, ενώ το ανώτερο τμήμα από δύο ανοιγόμενα φύλλα μονού υαλοπίνακα.
 • 1 παράθυρο συμπαγές μεταλλικό, μονού υαλοπίνακα διαστάσεων 1,10*3m με σταθερά και ανοιγόμενα τμήματα. Το κατώτερο μέρος του καθενός αποτελείται από φεγγίτη σταθερού υαλοπίνακα διαστάσεων 1,10*1mκατασκευασμένο από ημικρύσταλλα διαμαντέ, οπλισμένο με ενσωματωμένο σιδηρούν πλέγμα, ενώ το ανώτερο τμήμα από ένα ανοιγόμενο φύλλο μονού υαλοπίνακα. Το παράθυρο του πρώτου ορόφου που θα αντικατασταθεί είναι αυτού του τύπου.
 • 1 παράθυρο συμπαγές μεταλλικό, μονού υαλοπίνακα διαστάσεων 4,20*3m με σταθερά και ανοιγόμενα τμήματα. Τα παράθυρα αυτού του τύπου χωρίζονται σε δύο τμήματα 2,10*3mμε μεταλλικό υποστύλωμα. Το κατώτερο μέρος του καθενός αποτελείται από δύο φεγγίτες, δηλαδή σταθερά τμήματα υαλοπίνακα διαστάσεων 2,10*1mκατασκευασμένα από ημικρύσταλλα διαμαντέ, οπλισμένα με ενσωματωμένο σιδηρούν πλέγμα, ενώ το άνω τμήμααπό τέσσερα ανοιγόμενα φύλλα μονού υαλοπίνακα. Τα κινητά από τα σταθερά τμήματα διαχωρίζονται από μεταλλική χαλυβδοδοκό ορθογωνικής διατομής, πακτωμένη εκατέρωθεν.

 3.2.Αποξήλωση υφιστάμενων μεταλλικών κουφωμάτων.

Τα υφιστάμενα μεταλλικά κουφώματα θα πρέπει να αποξηλωθούν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το υπό επισκευή κτίριο βρίσκεται σε περιοχή συχνής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Στη συνέχεια τα αποξηλωμένα πλέον κουφώματα θα μεταφερθούν στο επίπεδο του εδάφους. Κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης των παλαιών κουφωμάτων και την τοποθέτηση των νέων, ο προμηθευτής έχει την απόλυτη ευθύνη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού του καθώς και για την προστασία παντός τρίτου. 

3.3.Νέα κουφώματα.

Τα νέα κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από PVC, σε χρώμα τύπου Silvergrau (Silvergray), με ενεργειακή υάλωση δύο εποχών , ενώ οι φεγγίτες στο κάτω μέρος θα περιλαμβάνουν υάλωση TRIPLEX. Εναλλακτικά είναι επιθυμητό να υπάρχει και δεύτερη πρόταση για τον φεγγίτη με χρήση άλλου ισοδύναμου υλικού που να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε πιθανές κρούσεις.

Συγκεκριμένα πρόκειται να τοποθετηθούν δέκα κουφώματα δίφυλλα/ανακλυνόμενα με σταθερό φεγγίτη κάτω, συνολικών διαστάσεων 2,35*3m, τρία κουφώματα μονόφυλλα ανοιγόμενα/ανακλυνόμενα με σταθερό φεγγίτη στο κάτω μέρος, διαστάσεων 1,10*3m καθώς και δύο κουφώματα το καθένα από τα οποία θα αποτελείται από δύο δίφυλλα ανοιγόμενα/ανακλυνόμενα με σταθερούς φεγγίτες στο κάτω μέρος. Όλα τα κουφώματα θα φέρουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

Η επιφάνεια των εξωτερικών κουφωμάτων που πρόκειται να αντικατασταθούν είναι :

Ε 3ου ορόφου (m²)=

45,80

Ε 2ου ορόφου (m²)=

45,80

Ε 1ου ορόφου (m²)=

6,40

Σύνολο (m²)=

98,00

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 17.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3.4.Τεχνικές προδιαγραφές κουφωμάτων.

 Οι απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωμάτων, συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Θερμομόνωση, η οποία συνήθως εξασφαλίζεται με τη χρήση διπλών υαλοπινάκων στα PVC(ελάχιστου πάχους υάλου 4mm).
 • Αντοχή στην ανεμοπίεση, η οποία εξασφαλίζεται με τον έλεγχο της μηχανικής στήριξης του πλαισίου και των φύλλων, τον έλεγχο της επάρκειας των διατομών των υαλοπινάκων και της στερέωσης στα φύλλα και τον έλεγχο της αντοχής των μηχανισμών λειτουργίας των πλαισίων και των φύλλων.
 • Ηλιοπροστασία.
 • Αεροπερατότητα.
 • Υδατοπερατότητα.
 • Μηχανικών αντοχών.
 • Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο).
 • Αντίστασης σε κρούση.
 • Αντοχής σε στατική στρέψη.
 • Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη.
 • Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς.
 • Ασφάλεια.
 • Πυρασφάλεια.

Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την επάρκεια των παραπάνω απαιτήσεων. Όσον αφορά τις μαστίχες σφράγισης αρμών καθώς και τα σφραγιστικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση της στεγανότητας των κασσών των κουφωμάτων με τους τοίχους και τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία εφάπτονται, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ. Επιπλέον είναι επιθυμητό τα κουφώματα που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν σήμανση CE και να προέρχονται από εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, χωρίς όμως η έλλειψη αυτών να αποτελεί αιτία αποκλεισμού.

 

  Κομοτηνή 11/02/2014 

                                     Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως     Μαρωνείας και Κομοτηνής.