• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

«Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ»

 
 
 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

«Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ»

Τη γνωριμία του Χριστού με τους πρώτους μαθητές του μας διηγείται ο Ευαγγελιστὴς Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στη συνάντηση του στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία, γιὰ τον οποίο χρόνια τώρα διάβαζε στην Π. Διαθήκη, σπεύδει να μοιρασθεί τη συγκίνηση του ευρήματός του με το φίλο του. Αυτὸς όμως με σκεπτικισμὸ και αμφιβολία αντιμετωπίζει τον ενθουσιασμὸ του Φιλίππου λέγοντας: «εκ Ναζαρὲτ δύναταί τι αγαθὸν είναι;». Από την άσημη και μικρὴ Ναζαρὲτ είναι δυνατὸ να κατάγεται ο Μεσσίας μας;

Στὸ σκεπτικισμὸ του Ναθαναὴλ αντιπαραθέτει ο Φίλιππος μιὰ απλὴ πρόσκληση: «Έρχου καὶ ίδε». Η απαυθείας γνωριμία με τό πρόσωπο του Χριστού θα σου αφαιρέσει κάθε αμφιβολία γι’ αυτόν. Η επιστράτευση όλων των διανοητικών δυνάμεων του ανθρώπου δεν ωφελεί σε τίποτε, εκμηδενίζεται και αχρηστεύεται μπροστὰ στη δύναμη του βιώματος. Αυτὸ ποὺ ζει κανεὶς συναντώντας τον Χριστὸ εγγίζει το βαθύτερο είναι του, γιατὶ περνά απὸ τη σφαίρα του μυαλού και ζεσταίνει τα βάθη της καρδιάς του τον πείθει υπαρξιακὰ και οι εγκεφαλικὲς αντιρρήσεις χάνουν με μιας τη δύναμή τους.

Η δυσπιστία και ο ορθολογισμὸς του Ναθαναὴλ δεν προέρχονταν απὸ απιστία ο Χριστὸς σὲ λίγο αγνώρισε σ’ αυτὸν ένα γνήσιο και άδολο Ισραηλίτη και του το είπε ευθέως του θύμισε μάλιστα και ένα προηγούμενο επεισόδιο της ζωής του, για να του αποδείξει πόσο άδικα είχε αμφιβάλει για τη μεσσιανική του και θεία ιδιότητα. Η δυσπιστία του Ναθαναὴλ προερχόταν απὸ την απόσταση που δεν είχε γεφυρωθεί ακόμα με την εμπειρία της προσωπικής συναντήσεως.Η προσωπικὴ γνωριμία αίρει κάθε επιφυλακτικότητα και αμφιβολία, αχρηστεύει την αξία των επιχειρημάτων και δημιουργεί πειστικότητα μέσα στὸ βαθύτερο κέντρο της υπάρξεως.

Μέσα στο «έρχου και ίδε» δεν υπάρχει μόνο μια κλήση για όσους δεν γνώρισαν καθόλου τον Χριστό.Η εβδομάδα που αρχίζει μετά την Κυριακὴ της Ορθοδοξίας εναι αφιερωμένη στην Εξωτερικὴ Ιεραποστολὴ της Εκκλησίας.Υπάρχει επίσης μια υπόμνηση και για όλους εμάς, που δεν τον γνωρίσαμε καλὰ κι ίσως διατηρούμε στὴν ψυχή μας δισταγμοὺς και επιφυλάξεις. Δεν φθάνει ότι ακούσαμε κηρύγματα και διαβάσαμε χριστιανικὰ έντυπα. Κάθε μέρα πρέπει να πλησιάζουμε τον Χριστὸ με διάθεση μαθητείας, με ειλικρίνεια και άδολη καρδιά. Και τότε απ’ την προσωπική μας πιὰ εμπειρία θα αναδύεται η κραυγὴ του Ναθαναήλ: «Ραββί, συ ει ο Υιὸς του Θεού».Ο Λυτρωτής, η ζωή μου!