• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟ ΝΗΣΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

12.00

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Η ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟ ΝΗΣΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

Τή Δευτέρα τό ἀπόγευμα, 26η Μαΐου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἰεροῦ Κλήρου, παρουσίᾳ δέ τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν καί πλήθους εὐλαβῶν Χριστιανῶν, ὑπεδέχθησαν τήν Τιμίαν Κάραν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Ραφαήλ ἐκ τῆς νήσου Μυτιλήνης, τήν ὁποῖαν ἐκόμισε Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ὑποδοχή τῆς σεβασμίας Ἁγίας Κάρας ἔλαβε χώρα εἰς τό ἡρῶον τῆς πόλεως, ὅπου ἀνεπέμφθη δέησις καί ἀκολούθως ἐσχηματίσθη πομπή, προπορευομένης τῆς στρατιωτικῆς μουσικῆς, ἡ ὁποία κατέληξε εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ἀκολούθως, ἐψάλη Δοξολογία, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποῖας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐσημείωσε ὅτι ἐδιπλασιάσθη ἡ χαρά, μετά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, καθώς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν εὐρίσκεται σωματικῶς ὁ θαυματουργός καί νεοφανής Ἅγιος τῆς πίστεώς μας, ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ὁποίου ἔρχεται σέ μίαν περίοδον, πού συμπίπτει μέ τήν προετοιμασίαν τῶν μαθητῶν τῆς Τρίτης Τάξεως τοῦ Λυκείου, οἱ ὁποῖοι θά διαγωνισθοῦν εἰς τάς Πανελληνίους ἐξετάσεις καί εὐχήθη ὑπέρ φωτισμοῦ, ἐνδυναμώσεως καί ἐπιτυχίας πάντων.

Ἐπί τῷ τέλει, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου κ. Ἰάκωβον διά τήν εὐμενῆ ἀνταπόκρισιν ἐπί τοῦ αἰτήματος καί τήν παροχήν τῆς δυνατότητος τῆς προσκυνήσεως τοῦ μεγάλου αὐτοῦ καί θαυματουργοῦ Ἁγίου, ὡς καί τά μέλης τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τόν Πρόεδρον Αὐτῆς, Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἰερώνυμον τόν Β΄ διά τήν παροχήν τῆς Κανονικῆς Ἀδείας.

Νά σημειωθῇ ὅτι ἡ θαυματουργός Ἁγία Κάρα θά παραμείνῃ εἰς τήν Κομοτηνήν ἐπί δεκαήμερον καί θά ἀναχωρήσῃ τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 5ης Ἰουνίου 2014.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως