• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ ‘’Π Α Ρ Ρ Η Σ Ι Α’’

 
 
 

ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ ‘’Π Α Ρ Ρ Η Σ Ι Α’’

Ἀπό σήμερον, Παρασκευήν, 13ην Ἰουνίου 2014, ἀποτελεῖ πραγματικότητα ἡ τριμηνιαῖα περιοδική ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ὑπό τόν τίτλον:
‘’Π α ρ ρ η σ ί α’’.
Ὑπό τήν ἔμπνευσιν καί τήν πεπνυμένην καθοδήγησιν τοῦ ὑπογράφοντος, τήν συνδρομήν τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν: Βαρθολομαίου Ἰατρίδη, Δαμασκηνοῦ Ἀμπατζίδη καί τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ κ. Γεωργίου Τσιγάρα, τό περιοδικόν οἰκοδομῆς καί ἐνημερώσεως ἀποτελεῖ καρπόν τῆς ἐπιτελουμένης ποιμαντικῆς προσφορᾶς εἰς τήν εὐαίσθητον καί ἀκριτικήν αὐτήν περιοχήν τῆς φιλτάτης πατρίδος μας καί συγχρόνως ὁμολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου καί ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως.
Εὐχόμενοι ὅπως ἡ νέα αὕτη περιοδική ἔκδοσις συντελέσῃ εἰς τήν πληροφόρησιν τῆς ἐνεργουμένης διακονίας πρός δόξαν Θεοῦ καί ἐξαιτούμενοι τάς προσευχάς πάντων διά τήν συνέχισιν καί εὐόδωσιν αὐτῆς, διατελοῦμεν˙

 

Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν

 

Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νά ἀναγνώσητε τό Περιοδικόν, δύνασθε νά ἐπισκέπτεσθε τόν ἱστοτόπο τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως, ὅπου θά δημοσιεύητε αὐτό εἰς τήν δεξιᾶν στήλην τῆς ἱστοσελίδος.