• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΩΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τήν Παρασκευήν, 27ην Ἰουνίου 2014 καί περί ὥραν 6ην ἀπογευματινήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων θά ὑποδεχθῇ εἰς τήν κεντρικήν πλατεῖαν τοῦ χωρίου Σώστης, ὅπου καί τό ὡρολόγιον τοῦ χωρίου, τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης.
Ἀκολούθως θά σχηματισθῇ πομπή, ἡ ὁποία θά καταλήξῃ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σώστου, ὅπου θά ψαλῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχεία θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία.
Νά σημειωθῇ ὅτι τά ἱερά λέιψανα θά παραμείνουν πρός προσκύνησιν, εὐλογίαν καί ἁγιασμόν πάντων μέχρι τήν Δευτέραν, 30ήν Ἰουνίου 2014.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως