• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΝΑΡΞΙΣ Β΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 7ης Ἰουλίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγισμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Β΄ Κατασκηνωτικῆς Περιόδου, ὅπου συμμετέχουν 70 κορίτσια Γυμνασίου – Λυκείου, εὐχηθείς καταλλήλως καί ὡμιλήσας ἐπικαίρως συμφώνως πρός τό σύνθημα τῆς κατασκηνώσεως πού εἶναι: ‘’κῆπος ἀρετῶν’’ καί ἐτόνισε τήν ἀξίαν τῶν ἀρετῶν διά τήν χριστιανικήν ζωήν καί τήν προσωπικήν μας σωτηρίαν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως