• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 
 
 

«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Γιά νά μιλήσουμε γιά τόν προφήτη Ἠλία εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη ν’ ἀνοίξουμε τήν Ἁγία Γραφή καί συγκεκριμένα ἐκεῖ στό βιβλίο Γ’ Βασιλειῶν, ὅπου βλέπουμε τή μεγάλη συνάντηση κι ἀκοῦμε τό σπουδαῖο διάλογο. Ποιοί συζητοῦν; Δύο πρόσωπα. Ὁ μεγαλύτερός τοῦ Οὐρανοῦ μέ τό μεγαλύτερό τῆς γῆς.
Διάλογος ἀνάμεσα στόν παντοδύναμό του Οὐρανοῦ, τόν Κύριο, καί στό μεγάλο της γής. Καί τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ μεγάλος της γῆς δέν ἦταν ὁ βασιλιάς τοῦ κράτους, ὁ Ἀχαάβ. Ἦταν ὁ ἀσκητής προφήτης. Ὁ Ἅγιος! Αὐτός εἶναι ὁ μεγάλος, ἀφοῦ αὐτός ἔχει πρόσβαση στόν παντοδύναμο Θεό. Ὁ Ἅγιος μπορεῖ ν’ ἀποσπάσει τήν ὑπόσχεση ἀπό τόν παντοδύναμο Σύμμαχό του γιά τή λύση ὅλων τῶν προβλημάτων.
Συνήθως οἱ μεγάλοι της γής διαθέτουν κάποιο τηλέφωνο, μέ τό ὅποιο μποροῦν, μέσω δορυφόρου, νά συνδεθοῦν αὐτομάτως μ’ ὅλα τά σημεῖα τῆς γής. Ὁ προφήτης Ἠλίας εἶχε πάντοτε μαζί του τό κινητό καί μυστικό τηλέφωνο, μέ τό ὁποῖο ἄνοιγε γραμμή μέ τόν Οὐρανό καί συνομιλοῦσε ἀπ’ εὐθείας μέ τό Θεό! Ὄχι συμβολικά, ἀλλά πραγματικά. Συχνά διαβάζουμε τή φράση: «Καί εἶπε Κύριος πρός Ἠλιοῦ». Καί τή φράση: «Καί ἀνεβόησεν Ἠλιοῦ πρός Κύριον».
Δέν ξέρω, ἄν ἐμεῖς μέ τίς συναντήσεις καί τούς διάλογους καί τίς ποικίλες ἐπιτροπές ἐπιλύουμε τά τόσα καυτά προβλήματά μας. Ἕνα εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ Ἠλίας ἔλυσε τό ὀξύτερο γιά τήν ἐποχή του πρόβλημα. Ἦταν τό οἰκονομικό πρόβλημα καί τότε, ὅπως καί σήμερα. Ἔπεσε τότε πείνα παντοῦ. «Λιμός μέγας ἐγένετο».
Πῶς δημιουργήθηκε τό πρόβλημα; Ἀπό τήν ἀνομβρία. Φοβερή ἀπειλή ἡ ἀνομβρία. Ποιός τήν εἶχε προκαλέσει; Ἡ ἁμαρτία στομώνει τήν πηγή τῶν ἀγαθῶν. Ἡ ἀσέβεια. Ἄλλος παράγοντας, χειρότερος ἀπό τόν προηγούμενο, πού προκάλεσε τότε τήν ἀνομβρία, τό ὀξύ οἰκονομικό πρόβλημα. Τί εἶναι ἀσέβεια; Ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ἡ περιθωριοποίηση τοῦ Θεοῦ, ἡ πολεμική κατά τοῦ Θεοῦ. Πῶς λύθηκε στήν ἐποχή τοῦ Ἠλία τό ὀξύ οἰκονομικό πρόβλημα; Πρῶτα πρῶτα μέ τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Τά κοράκια ἀπό ἀπάνθρωπα ἔγιναν φιλάνθρωπα! Αὐτή εἶναι ἡ ἀλλοίωση τοῦ Θεοῦ. Τά ἁρπακτικά κοράκια στήν περίπτωσι τοῦ Ἠλία ἔγιναν μεταφορεῖς καί σερβιτόροι τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ θαυμαστή ἀλλοίωσις τοῦ Θεοῦ συνεχίζεται.
Ἡ καλύτερη ἐπένδυση εἶναι ἡ πίστη στον Θεό. Ἡ διαφορά μας μέ τόν Ἠλία: Ἐμεῖς χάνουμε συνήθως τό κλειδί μέ τό ὁποῖο ἀνοίγεται ἡ ἀποθήκη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἠλίας τό εἶχε πάντοτε μαζί του. Καί τό κλειδί εἶναι ἡ προσευχή τῆς πίστεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ