• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς εὐχαρίστως ἀγγέλει ὅτι τήν Τετάρτην, 23ην ὁδεύοντος μηνός Ἰουλίου 2014 καί περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τήν πλατεῖαν Βιζυηνοῦ στήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων θά ὑποδεχθῇ τήν Τιμίαν Κάραν τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, πολιούχου τῆς πόλεως, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη Ἀθηνῶν, ὅπου φυλάσσεται, καί ἐν συνεχείᾳ θά σχηματισθῇ λιτανευτικῶς πομπή, ἡ ὁποία θά καταλήξῃ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς καί θά ψαλλῇ Δοξολογία.
Νά σημειωθῇ ὅτι ἡ Ἁγία Κάρα θά παραμείνῃ πρός προσκύνησιν, εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν μέχρι καί τήν ἡμέραν τῆς μνήμης Αὐτῆς, τήν 26ην Ἰουλίου, ἐνῶ καθημερινῶς θά τελοῦνται Θεῖες Λειτουργίες καί θά ψάλλονται Παρακλήσεις πρός τήν Ἁγίαν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως