• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 18ης Αὐγούστου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐπεσκέφθη τό ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, προκειμένου νά συναντηθῇ μετά τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εἰς τόν ὁποῖον ὑπέβαλε τόν προσήκοντα σεβασμόν καί ἐξέφρασε τήν ἀφοσίωσιν τοῦ ἰδίου καί τῶν Ἐπαρχιωτῶν του εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησία.
Ἀκολούθως, ὑπέβαλε πρός ἔγκρισιν καί ὀριστικοποίησιν τό τελικόν πρόγραμμα τῆς ὑψηλῆς ἐπισκέψεως τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον καί ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ὑποβληθείσης σχετικῆς προσκλήσεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εἰς τό Τμῆμα Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος πρόκειται νά ἀνακηρυχθῇ ἐπίτιμος Διδάκτωρ.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κατά τήν ἀναχώρησίν του ἀπό τήν Βασιλεύουσαν ἐπιφορτίσθη μετά τοῦ ἱεροῦ χρέους ὁπως μεταφέρῃ εἰς τόν Ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας, ὡς καί τήν προσμονήν τῆς ἐνταῦθα συναντήσεώς του μεθ’ ἀπάντων.
Ἀναλυτικῶς τό πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΑ, 22-09-2014

 18:00 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη,
 Δοξολογία, προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος,

 19:30 Ἀναγόρευσις τῆς Α.Θ.Π. ὡς Διδάκτορος τοῦ Τμήματος Γλώσσης, Φιλολογίας καί Πολιτισμοῦ Παρευξεινίων Χωρῶν τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,

 Παράθεσις ἐπισήμου Δείπνου ὑπό τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΤΡΙΤΗ, 23-09-2014

 9:00 π.μ. Ἱερατική Σύναξις μετά τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
 10:00 π.μ. Ἐκδήλωσις Σχολείων Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Ν. Ροδόπης,
 11:00 π.μ. Ἐπίσκεψις εἰς τήν ἕδραν τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, προσφώνησις τῆς Α.Θ.Π. ὑπό τοῦ Περιφερειάρχου κ. Γεωργίου Παυλίδη,
 12:00 π.μ. Ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἀρχιερατκῆς Περιφερείας Μαρωνείας, προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Μαρωνείας – Σαππῶν κ. Ἰωάννου Σταυρίδη,
 12:30 π.μ. Θεμελίωσις τῶν νέων Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 13:30 Παράθεσις ἐπίσήμου Γεύματος ὑπό τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς,
 Ἀνάπαυσις,
 17:00 Ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Π. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἀρμενίων Κομοτηνῆς.
 18:00 Ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἀρχιερατκῆς Περιφερείας Ἰάσμου, προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἰάσμου κ. Καδή Ἰσμέτ,
 18:30 Ἀναχώρησις τῆς Α.Θ.Π. διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ξάνθης καί Περιθεωρίου.