• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΠΩΝ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 25ης Αὐγούστου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τήν ὀρκωμοσίαν τοῦ νεοεκλεγέντος Δημάρχου τοῦ Δήμου Μαρωνείας – Σαππῶν κ. Ἰωάννου Σταυρίδη, καθώς καί τῶν Δημοτικῶν Συμβούλων, τῶν Συμβούλων τῶν Δημοτικῶν καί Τοπικῶν Κοινοτήτων καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν Τοπικῶν Κοινοτήτων τοῦ Δήμου, εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον Σαππῶν.
Μετά τήν ἀκολουθίαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσεφώνησε τόν τέ Δήμαρχον καί τούς Συμβούλους καί τούς προσεκάλεσε νά ἐργασθοῦν κατά τήν νέαν πενταετίαν μέ ζῆλον καί διάθεσιν θυσίας καί δικαιοσύνης πρός διακονίαν τοῦ Λαοῦ.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως