• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό Σάββατο τό πρωΐ, 6η Σεπτεμβρίου 2014, ἡμέραν ἀναμνήσεως τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου ἐτέλεσε τήν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν τοῦ Διακόνου Χρυσοστόμου Τσιναρέλη, ἀδελφού τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος.

Ὁ Διάκονος Χρυσόστομος κατά τήν προσφώνησίν του ἀνεφέρθη εἰς λόγους τοῦ ἱεροῦ Χρισοστόμου περί ἱερωσύνης, ὡς καί τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ὑπογράμμισε τήν ἀξίαν τοῦ Μυστηρίου τό ὁποῖον λαμβάνει, ὁ δέ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κατά τήν ἀντιφώνησίν του ἐξέφρασε τήν προσωπικήν του χαράν, ὡς καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἕνας ἀκόμη νέος καί μορφωμένος εἰσάγεται εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων διά νά διακονήσῃ τόν Θεόν καί τούς ἀνθρώπους καί τόν ἐκάλεσε νά ἐφαρμόσῃ εἰς τήν ζωήν καί τήν διακονίαν του ὅσα ὑπεγράμμισε.

Πρίν τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἀπένειμε εἰς τόν νέον Ἱερομόναχον τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου, ὥστε, ὅπως σημείωσε, θωρακισμένος πνευματικά, νά ἐργασθῇ εἰς τήν Ἐνορίαν του γενόμενος τοῖς πᾶσι τά πάντα.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως