• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Μέ ἀφορμή τήν καθιέρωσιν τῆς ἐβδομάδος Ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνος ἀπό 11ης ἕως 18ης ὁδεύοντος μηνός Ὀκτωβρίου 2014 καί κατόπιν σχετικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπ’ ἀριθμ. 2958, εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν θά πραγματοποιηθῇ τό προσεχές Σάββατον, 18ην Ὀκτωβρίου 2014 ἐπίκαιρος ὁμιλία, ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς ἀπό τόν Μοναχόν Ἀρσένιον Βλιαγκόφτη, Θεολόγο – Συγγραφέα, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξῃ τό θέμα: ‘’Ἡ ἀπειλή τῶν σύγχρονων αἰρέσεων’’.

Καλούμαστε νά προσέλθουμε καί νά παρακολουθήσουμε τήν ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία ἀπό τόν π. Ἀρσένιο, πού διοργανώνει ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις,  προκειμένου νά καταρτισθοῦμε εἰς τά ἐνδιαφέροντα αὐτά θέματα καί σημαντικά διά τήν διατήρησιν τῆς ὑγιοῦς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως