• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

 
 
 

Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων ὅτι τήν Παρασκευήν, 17ην Ὀκτωβρίου 2014 καί περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς, ὅπου πραγματοποιοῦνται καί οἱ Συνάξεις γονέων καί Νέων Ζευγαριῶν, θά εὐρίσκεται ὁ Ὁσιολογιώτατος Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Θεολόγος – Συγγραφέας, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξῃ τό θέμα: ‘’Ἀλλοίωσις Πίστεως – Ἀλλοίωσις Ἤθους’’.