• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΝΑΡΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τή Δευτέρα τό ἀπόγευμα, 20ῇ Ὀκτωβρίου 2014, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Χριστιανικῆς Ἐστίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἑσπερινῶν κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μετά τήν ὁποῖαν ἀπηύθυνε λόγον οικοδομῆς εἰς τό πολυπληθές ἀκροατήριον.
Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ Παντελεήμονος, τόν λόγον ἔλαβε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Κωνσταντῖνος Σακαρίδης, Προϊστάμενος τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ», ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τά περί τῆς ἀξίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς σπουδαιότητος Αὐτῆς εἰς τήν ζωήν τῶν πιστῶν, ὡς ἀσφαλοῦς ὁδηγοῦ διά τήν σωτηρίαν καί τήν κατάκτησιν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως