• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 
 
 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ἡ σημερινή Κυριακή συμπίπτει μέ τήν γιορτή τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στόν ὁποῖο ἀφιερώνεται τό μήνυμα τῆς Κυριακῆς.
Σ΄ ἕνα τροπάριο τῆς ἀκολουθίας ὁ ὑμνογράφος ἀπευθύνεται πρός τόν Ἅγιο Δημήτριο, «ὡς τόν συμπαθέστατον Κυρίου μάρτυρα». Εἶναι ἀπό τούς πλέον συμπαθεῖς καί λαοφιλεῖς Ἁγίους ὁ Ἅγιος Δημήτριος.
Συμπαθής ὡς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄν γιά τήν ἐπίγειο πατρίδα ἦταν ἀξιωματικός, γιά τήν οὐράνιο πατρίδα ἦταν ἁπλός στρατιώτης. Ἄν εἶναι μία φορά τιμή νά εἶναι κανείς ἀξιωματοῦχος στίς στρατειές τοῦ κόσμου, εἶναι μύριες φορές τιμή νά εἶναι στρατιώτης τῆς παρατάξεως Κυρίου, τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Στή ζυγαριά τῶν ἀξιῶν, πού λειτουργοῦσε θαυμάσια στήν καρδιά τοῦ Δημητρίου, ἡ ἀξία «στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» βάρυνε περισσότερο ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ στρατηγοῦ καί τοῦ δουκός.
Συμπαθής ὁ Δημήτριος ὡς ἱεραπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ἦταν ἕνας πόθος καί ἕνα πάθος. Θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἐπιστρατευμένο. «Οὐδείς -λέγει ὁ Παῦλος- στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ». Ὁ χριστιανός δέν μπλέκει μέ ἐγκόσμια πράγματα, πού φυλακίζουν τήν καρδιά καί τό μυαλό, τό χρόνο καί τό ἐνδιαφέρον του. Ἕνα τόν ἐνδιαφέρει: ν΄ ἀρέσει στόν Ἀρχηγό καί τελειωτή Χριστό. Κι ἐκεῖνο πού ἀρέσει περισσότερο ἀπ΄ ὅ,τιδήποτε ἄλλο στόν Χριστό, εἶναι ἡ ἱεραποστολή, τό νά δίδει κανείς καί στούς ἄλλους τήν μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Συμπαθής ὁ Δημήτριος ὄχι μόνο ὡς στρατιώτης, ἀλλά καί ὡς στρατολόγος, ὄχι μόνο ὡς μαθητής, ἀλλά καί ὡς διδάσκαλος, ὄχι μόνο ὡς ἀθλητής, ἀλλά καί ὡς προπονητής. Τί ἦταν ὁ νεαρός Νέστορας; Ἕνας ἀθλητής, πού τόν προπόνησε ὁ Ἅγιος Δημήτριος καί τοῦ ἔμαθε τούς κανόνες τῆς ἀθλήσεως. Δέν ἀρκεῖ ν΄ ἀγωνίζεται κανείς, ἀλλά κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο νά τηρεῖ τούς κανόνες: «Ἐάν δέ καί ἀθλῇ τίς, οὐ στεφανοῦται, ἐάν μή νομίμως ἀθλήσῃ». Οἱ δύο κανόνες τῆς χριστιανικῆς ἀθλήσεως εἶναι: Ν΄ ἀγωνίζεσαι γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί σήμερα, ἔχουμε μάθει νά καθόμαστε στίς κερκίδες τῆς ζωῆς καί νά θαυμάζουμε τούς ἀγῶνες καί τούς ἄθλους τῶν μαρτύρων καί τῶν ὁσίων. Εἶναι καιρός ν΄ ἀφήσουμε τίς κερκίδες καί νά κατέβουμε στόν στίβο. Διότι καί σήμερα Λυαῖοι προκαλοῦν σέ μάχη μέ ἔπαρση καί θράσος. Πολλοί Λυαῖοι σήμερα. Ἄνθρωποι καί συστήματα μέ μεγάλη δύναμη, μέ ἀσέβεια προκαλοῦν τούς χριστιανούς καί ὁ Χριστός ζητάει στρατιώτες σάν τούς τιμωμένους Ἁγίους μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ