• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 11ης Δεκεμβρίου 2014 Μαθητές καί Καθηγητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου τῆς Ξάνθης εὐρέθησαν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.
Ἀρχικῶς, ἐπεσκέφθησαν τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος τούς καλωσόρισε καί τούς ὡμίλησε περιληπτικῶς διά τήν ἱστορίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τούς ηὐχήθη διά τάς ἐπερχομένας ἡμέρας τῆς Θείας Ἐπιφανείας καί τῷ Νέῳ Ἔτει, ἐνῶ παρέθεσε σχετική φιλοξενεία.
Ἅπαντες εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην καί ἐν συνεχείᾳ ξεναγήθηκαν σέ ἱστορικά μνημεῖα τῆς πόλεως.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως