• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27η ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ Νέον Ἔτος Βιε΄ (2015)

 
 
 

Ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί,
Στὴν ἀνατολὴ κάθε νέου ἔτους γινόμαστε -κατὰ παράδοση- ἐκφραστὲς καὶ ἀποδέκτες ἐγκάρδιων εὐχῶν. Μᾶς συνέχει ἡ εὐγενὴς διάθεση νὰ προσδιορίσουμε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅ,τι συνιστᾶ τὴν θετικὴ ἔκφραση τοῦ περιορισμένου βίου μας. Ὑγιεία καὶ προκοπή, εἰρήνη καὶ ἀγάπη, ἐπάρκεια ἀγαθῶν, ἐπαναλαμβάνονται ὡς εὐχετικὰ αἰτήματα ἀπὸ σύνολη τὴν ἀνθρωπότητα. Διότι αὐτὰ συνιστοῦν ἕναν εὐτυχισμένο βίο. Τὸ πενταπόσταγμά τους, συνεπῶς, προσδιορίζει τὴν ἀνθρώπινη εὐτυχία.
Καὶ εἶναι ὄντως τραγικὰ εἰρωνικό, νὰ εὐχόμαστε ὑγιεία σ’ ἕνα κόσμο, ὁ ὁποῖος, παρὰ τὴν ἐκρηκτικὴ τεχνολογικὴ πρόοδο, μαστίζεται κυριολεκτικὰ ἀπὸ ἐπανεμφανιζόμενες παλαιότατες ἀλλὰ καὶ νέες ἀπειλητικὲς ἀσθένειες. Ὅπως ἀποτελεῖ, ἐπίσης, τραγικὴ ἀντίφαση νὰ εὐχόμαστε εἰρήνη, τὴν στιγμὴ ποὺ ἀκοῦμε ἀπειλητικὲς τὶς ἰαχὲς τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ἀδελφοκτόνων πολέμων μὲ ἑκατόμβες θυμάτων καὶ ξεριζωμένων μεταναστῶν.
Εἶναι ἀκόμη ἐξόχως θλιβερό, ὁ ὑλικὸς πλοῦτος τοῦ πλανήτη μας -τὰ δῶρα τοῦ Δημιουργοῦ- παρότι ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ συντηρήσουν κάθε ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, ἐν τούτοις νὰ συγκεντρώνονται σὲ «ἀποθῆκες ἀφρόνων πλουσίων» μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπικυριαρχοῦν ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα στὰ φτωχὰ μέρη τῆς γῆς, ἐσχάτως δὲ καὶ στὰ ἀνεπτυγμένα.
Τελικῶς, ἐπειδὴ κατὰ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο «ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν», ἡ εὐτυχία ἀποτελεῖ εὐχετικὴ διακήρυξη χωρὶς πραγματικὸ ἀντίκρυσμα. Ἀνέφικτο καὶ οὐτοπικὸ στόχο.
Κι ὅμως ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί! Στὰ διαῥρεύσαντα 2014 ἔτη ἱστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας μας ἐμφανίσθηκαν στὸ προσκήνιο τῆς ζωῆς πρόσωπα ἀληθινὰ εὐτυχισμένα. Σὲ αὐτὰ ἡ θεολογικὴ μας παράδοση ἀπέδωσε τὰ ἐπίθετα «μακάριος» καὶ «ἅγιος» χαρακτηρίζοντας τὴν ποιότητα τοῦ προσωπικοῦ τους ἀποτυπώματος. Εἶναι τὰ πρόσωπα ποὺ κατανόησαν, ὅτι ἡ ζωὴ μας δὲν ἔχει μόνον τρεῖς χρονικὲς διαστάσεις, παρελθόν-παρόν-μέλλον, ἀλλὰ μία τέταρτη σημαντικότερη: τὴν αἰωνιότητα. Καὶ γιὰ νὰ γίνουν μέτοχοί της ἀκολούθησαν μὲ κόπο καὶ πιστότητα τὴν σταυρικὴ «στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸν τοῦ Κυρίου» ἡ ὁποία ὅμως ξανοίγει στὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἀγάπησαν τὸν Χριστὸ καὶ τὸν πλησίον, ἔζησαν στὴν Ἐκκλησία καὶ ὑπερνίκησαν τὸν κόσμο τῆς φθορᾶς καὶ τῆς ματαιότητας «μηδὲν ἔχοντες καὶ τὰ πάντα κατέχοντες». Ἔγιναν αἰώνια παραδείγματα πρὸς μίμησιν.
Αὐτοὺς ἄς θέσουμε στόχο νὰ μιμηθοῦμε στὴν ἀνατολὴ τοῦ Νέου Ἔτους. Μὲ φιλοτιμία καὶ ὑπομονή. Καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅτι τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ θὰ πλημμυρίσει τὸν κόσμο, κατανικῶντας κάθε ἐνάντια δύναμη, ἡ ὁποία μέχρι χθὲς μᾶς κρατοῦσε στὸ παχυλὸ σκοτάδι.

Εὐλογημένο καὶ σωτήριο τὸ ἔτος 2015!
Μὲ πατρικές εὐχὲς καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν