• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

 
 
 

Τήν Παρασκευήν, 2αν Ἰανουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος ὑπό Κληρικῶν, ἐπεσκέφθη τό ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, προκειμένου νά ὑποβάλῃ τόν σεβασμόν εἰς τήν Σεπτήν τῆς Ὀρθοδοξίας Κορυφήν τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ.. Βαρθολομαῖον καί νά ἐκζητήσῃ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος διά τόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν Λαόν τῆς Ἐπαρχίας τῆς Ροδόπης καί τῆς Θράκης γενικότερον.
Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ἐξέφρασε τήν ἄκραν Αὐτῆς εὐαρέσκειαν διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, τήν ἰκανοποίησιν Αὐτῆς διά τήν πρόσφατον Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Θράκην καί τήν Κομοτηνήν καί κατ’ ἰδίαν Πατριαρχικήν προαίρεσιν καί φιλοτιμίαν ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τόν Ἰεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην.
Ὁ Παναγιώτατος ἐπιδαψίλευσε εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην καί τούς συνοδεύοντας αὐτόν Κληρικούς καί δι’ αὐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς τήν ὁλόθυμον εὐλογίαν Του, εὐχηθείς εἰς τόν καιρούς καί χρόνους ὑπό τήν ἰδίαν Αὐτοῦ ἐξουσίαν θέμενον Κύριον, ὅπως τό Νεόν Ἔτος εἶναι μεστόν Θείων εὐλογιῶν καί χαρίτων πρός δόξαν τοῦ Παναγίου Ὀνόματός Του καί πρός ἐργασίαν τῆς ἑνότητος ἐν πνεύματι ἀλληλεγγύης.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως