• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 15ης Ἰανουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐγενώς προσκληθείς ὑπό τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν, παρέστη εἰς τήν ἕδραν τῆς Πρυτανεῖας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ὅπου, παρουσίᾳ τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Πρυτάνεως κ. Ἀθανασίου Καραμπίνη, τῶν Ἀντιπρυτάνεων, τῶν Κοσμητόρων καί πάντων τῶν μετεχόντων εἰς τήν Πρυτανεῖαν, ἐπευλόγησε τήν ἉγιοΒασιλόπιττα εὐχηθείς καταλλήλως διά τάς προλαβοῦσας ἡμέρας τῆς Θείας Ἐπιφανείας καί τῷ Νέῳ Ἔτει, ἐνῶ εὐχαρίστησε τίς Πρυτανικές Ἀρχές διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον τοῦ Πανεπιστημίου καί τήν συμβολήν του εἰς τήν πνευματικήν ἀνύψωσιν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καί τήν ποιότητα τῶν παρεχομένων γνώσεων εἰς τούς νέους ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς φιλτάτης Πατρίδος μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως