• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 
 
 

Τήν 30ήν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾷ ἐν συνάξει τήν μνήμην τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν προστᾶται καί ἔφοροι τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἑορτάζουσα πανηγυρικῶς τήν ἐπέτειον αὐτήν, διοργανώνει ἐφέτος τάς κατωτέρω ἐκδηλώσεις, εἰς τάς ὀποίας Σᾶς προσκαλεῖ ὅπως συμμετάσχετε, συμφώνως πρός τό κατωτέρω πρόγραμμα:

  • Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Πέμπτην, 29ην Ἰανουαρίου 2015 καί περί ὥραν 19:00 ἀπογευματινήν, διοργανοῦται πανηγυρική ὁμιλία εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κομοτηνῆς ὑπό τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Νικολάου Μιχαλοπούλου, Θεολόγου Καθηγητοῦ – τ. Λυκειάρχου, μέ θέμα:’’Οἱ Παιδαγωγικές θέσεις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν’’.
  • Τήν κυριώνυμον ἡμέραν, Παρασκευῆν, 30ήν Ἰανουαρίου 2015, θά τελεσθῇ  πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὑπέρ ὑγιείας, προόδου καί φωτισμοῦ τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων εἰς τάς τρεῖς βαθμίδας Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ, τῇ συμμετοχῇ αὐτῶν, κατά τόν Ἐκκλησιασμόν, ὡς καί μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως