• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἑορτάζουσα πανηγυρικῶς τήν ἐπέτειον τῆς συνάξεως τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν προστᾶται καί ἔφοροι τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν, διοργάνωσε ἐφέτος τάς κατωτέρω ἐκδηλώσεις:

 Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Πέμπτην, 29ην Ἰανουαρίου 2015 καί περί ὥραν 19:00 ἀπογευματινήν, διοργανώθη πανηγυρική ὁμιλία εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κομοτηνῆς ὑπό τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Νικολάου Μιχαλοπούλου, Θεολόγου Καθηγητοῦ – τ. Λυκειάρχου, μέ θέμα:’’Οἱ Παιδαγωγικές θέσεις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν’’. Μετά τήν ἐνδιαφέρουσαν ὁμιλίαν ἐπηκολούθησε συζήτησις μεταξύ τοῦ εἰσηγητοῦ καί τοῦ ἀκροατηρίου, τό ὁποῖον ἀποτελοῦνταν ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὑπό Διδασκάλων καί Καθηγητῶν.

 Τήν κυριώνυμον ἡμέραν, Παρασκευῆν, 30ήν Ἰανουαρίου 2015, ἐτελέσθη πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, ὑπέρ ὑγιείας, προόδου καί φωτισμοῦ τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων εἰς τάς τρεῖς βαθμίδας Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ, τῇ συμμετοχῇ αὐτῶν, κατά τόν Ἐκκλησιασμόν, ὡς καί μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν, ἐνῶ παρέστησαν ἀντιπροσωπεῖαι τῶν μαθητῶν μετά τῆς Ἑλληνικῆς Σημαῖας. Μετά ταῦτα παρετέθη δεξίωσις πρός τιμήν τῶν διδασκόντων εἰς τήν Λέσχην Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Κομοτηνῆς.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως