• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό Σάββατον, 31ην Ἰανουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Μεσσούνης, ὡμιλήσας ἐπικαίρως.
Ἀκολούθως, μετέβη στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Ἐβρένου, ὅπου ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τῆς ἀρτοκλασίας κηρύξας καταλλήλλως, ἐνῶ ἐχειροθέτησε δύο Ἀναγνώστας τούς κ.κ. Εὐάγγελον Γιαννελάκην καί Ἀναστάσιον Τσατσακούλιαν, τῶν ὁποίων ἐξῆρε τό ἦθος, τήν εὐσέβειαν καί τήν ἀνιδιοτελῆ προσφοράν εἰς τήν Ἐνορίαν.
Τήν Κυριακήν τό πρωΐ, 1ην Φεβρουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς, ὅπου ἐκήρυξε τόν Θεῖον λόγον καί κατόπιν ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἀναγνώσας τάς εὐχάς τοῦ Ἀγίου Τρύφωνος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως