• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 5ης Φεβρουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐλόγησε τή Βασιλόπιττα τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων καί τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.
Μετά τήν ἀκολουθίαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἀπηύθυνε λόγους δοξολογίας πρός τόν Θεόν καί εὐχαριστίας διά τό ἐπιτελούμενον πνευματικόν ἔργον τῆς κατά Χριστόν καλλιεργείας τῶν ψυχῶν.
Ἀκολούθως, ἐπαίνεσε τάς Κατηχητρίας διά τόν ζῆλον καί τήν ἀγάπην μέ τήν ὁποῖαν μορφώνουν τόν Χριστόν, ἀφοῦ εἰς μέν τούς Κύκλους διδάσκεται ἐφέτος ἡ Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, παραλλήλως δέ ἐπαίνεσε τά παιδιά, τά ὁποῖα παρακολουθοῦν καί μετέχουν τῶν νεανικῶν αὐτῶν Συνάξεων, ὅπου τούς προσφέρεται ἡ κατά Χριστόν Ἀγωγή ἐν συνδυασμῷ μέ τήν ἐκμάθησιν ὕμνων καί παραδοσιακῶν τραγουδιῶν, ἐνῶ εὐχαρίστησε τούς Ἐφημερίους τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μέ τήν συμπαράστασιν τῶν ὁποίων τό ἔργον αὐτό καρποφορεῖ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως