• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Τρίτη τό πρωΐ, 17η Φεβρουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τῆς διδασκαλίσσης κας Ἰωάννας Μπαλάσκα ἐπεσκέφθη τμῆμα τῆς Πέμπτης Τάξεως τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς.
Ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά συναναστραφῇ μέ τά παιδιά καί νά ἀναπτύξῃ ἐποικοδομητικήν συζήτησιν, τά προέτρεψε δέ, ὅπως διδάσκουν καί οἱ Τρεῖς Ἱερᾶρχαι, νά ἐπιδεικνύουν ζῆλον καί συνέπειαν στά μαθήματά τους καί νά ὑπακούουν τούς διδασκάλους των, προκειμένου νά ἀποκτήσουν τά ἀπαραίτητα ἐφόδια διά τήν μετέπειτα ζωή τους.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως