• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΟ Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωϊ τῆς Πέμπτης, 26ης Φεβρουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων συνεπής στήν ὑπόσχεσή του πρός τήν διοίκησιν καί τά μέλη τοῦ Α΄ Κέντρου Ἀπασχολήσεως Προκεχωρημένης Ἡλικίας τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς εὐρέθη στάς ἐγκαταστάσεις τοῦ μνημονευθέντος Κέντρου, ὅπου ἐτέλεσε τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρός εὐλογίαν, ἁγιασμόν καί ἴασιν ἀπό ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό στάδιον τῆς ἀσκήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν, ἐνουθέτησε τούς παρισταμένους διά λόγων πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί εὐχήθηκε ὑγιείαν καί δύναμιν, ἐνῶ συνεχάρη τήν διοίκησιν καί τούς ἐργαζομένους διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως