Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 27ης Φεβρουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:

–         Περί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν εἰς τό ἐντός τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς «Σισμανόγλειο» Παρεκκλήσιον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ, ὅπου ἐδεήθη ὑπέρ ἀναρρώσεως τῶν ἐν ἀσθενείᾳ κατακειμένων καί εὐχήθηκε καταλλήλως πρός τό ἰατρικό, νοσηλευτικό καί διοιητικό προσωπικό τοῦ ἱδρύματος, καθώς καί στούς συγγενεῖς τῶν ἀσθενῶν.

–         Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήμανε δέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νά γίνῃ δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

A' Xαιρετισμοί στην Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής by Geraf on Mixcloud