• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Παρασκευῆν, 6ην Μαρτίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Β΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:

-Περί ὥραν 12ην μεσημβρινήν εἰς τό φυλάκιον «Ὀχυρό τῆς Νυμφαίας», παρουσίᾳ τοῦ Ἀνωτέρου Διοικητοῦ Φρουρᾶς Κομοτηνῆς, τῶν στελεχῶν καί τῶν Στρατιωτῶν, ὅπου εὐχήθηκε ἡ Παναγία νά προστατεύῃ καί νά ἐνισχύῃ τό ἐπιτελούμενο ἔργο.

-Περί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν εἰς τό ἐντός τοῦ Καταστήματος Κρατήσεως (Φυλακῶν) Κομοτηνῆς Παρεκκλήσιον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου ἐδεήθη ὑπέρ τῶν κρατουμένων καί εὐχήθηκε καταλλήλως πρός τόν Διευθυντή καί τούς ἐργαζομένους.

-Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἰάσμου, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήμανε δέ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νά γίνῃ δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος καί προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

B΄Χαιρετισμοί στον Ίασμο Ι.Μ.Μ.κ Κ. by Geraf on Mixcloud