• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ

 
 
 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 12ης Μαρτίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἡγούμενος ὁμίλου προσκυνητῶν εὐρέθη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου Ὄρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, ὅπου ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου καί συγκατανεύσει τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεροντίσσης Ἀλεξίας ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, πλαισιούμενος ὑπό Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐδόξασε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί εὐχαρίστησε τόν κυριάρχην Μητροπολίτην κ. Παῦλον, καθώς καί τήν Καθηγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μετά τῆς τιμίας αὐτῆς συνοδείας διά τήν πνευματικήν αὐτήν εὐκαιρίαν νά εὐρεθοῦν προσκυνηταί εἰς τήν περίπυστον Θεομητορικήν καί θαυματουργόν εἰκόνα ἀπό τῆς ὁποίας ἀντλοῦν δύναμιν πρός συνέχισιν τοῦ πευματικοῦ ἀγῶνος μεσούσης τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἅπαντες ἀπήλαυσαν τῆς Μοναστικῆς φιλοξενείας καί ἐν συνεχεία ἐπέστρεψαν εἰς τά ἴδια.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως