• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΟ 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Μαθηταί τῆς Γ΄ Τάξεως τοῦ 12ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης ἐπεσκέφθησαν τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 13ης Μαρτίου 2015, τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη τούς μαθητάς μετά τῶν συνοδῶν καθηγητῶν εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον, ὅπου τούς ὡμίλησε διά τήν ἱστορίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Θράκης γενικότερον, ἐνῶ τούς εὐχήθηκε διά τάς ἡμέρας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐπικαλούμενος ὑγιείαν, πρόοδον καί τόν ἄνωθεν φωτισμόν εἰς τήν ζωήν των.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως