• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο Ε΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 22ας Μαρτίου 2015, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐτελέσθη ὁ Ε’ Κατανυκτικός ἑσπερινός, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἀπευθυνόμενος εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, ἀρχικῶς εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον Γρηγοριάτην πού κατέλιπε δι’ ὁλίγον τό περιβόλι τῆς Παναγίας καί τόν Ἅγιον Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους π. Χριστοφόρον πού ἔδωκε τήν εὐλογίαν καί ἀφοῦ παρουσίασε τόν ὀμιλητήν, προσεκάλεσε Κληρικούς καί Λαϊκούς νά ἀνοίξουν τώ ὦτα τῆς ψυχῆς των διά νά ἀκούσουν λόγον οἰκοδομῆς.

Κατόπιν, ὁ π. Φιλόθεος Γρηγοριάτης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον  διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν, παρουσίασε τό ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος θέμα του περί τῆς σημασίας τῆς λατρείας εἰς τήν ζωήν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, εἰς τό ὁποῖον ἐχρησιμοποίησε πλειάδα παραδειγμάτων ἐκ τῶν πηγῶν τῆς πίστεώς μας, ἀλλά καί ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί συγχρόνων Γερόντων καί θεολόγων, ἐπικεντρώσας εἰς τήν συναίσθησιν τοῦ λόγου τῆς Ἀποκαλύψεως κατά τήν μετοχήν εἰς τήν λατρείαν: «Ἔρχου Κύριε», ἐνῶ παρουσίασε τήν ἀξίαν τοῦ λειτουργικοῦ ἦθους καί ἐτόνισε τήν πανήγυριν ἀγαπώντων καί ἀγαπωμένων εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν.

Τέλος, προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἐπιστρέψουν εἰς τίς παραδεδομένες ἀξίες καί νά ὠφελοῦνται ἀπό τίς Λειτουργικές εὐκαιρίες, ὅπου θά ἔχουν τήν μοναδικήν εὐκαιρίαν νά βιώνουν τήν ἕνωσιν μετά τοῦ κλίναντος τούς οὐρανούς Κυρίου.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

E΄ Κατανυκτικός Εσπερινός by Geraf on Mixcloud