• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Ο ΣΤ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 29ης Μαρτίου 2015, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐτελέσθη ὁ ΣΤ’ Κατανυκτικός ἑσπερινός, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἀπευθυνόμενος εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, ἀρχικῶς εὐχαρίστησε τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Δαμασκηνόν Κιαμέτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ, πού κατέλιπε δι’ ὁλίγον τάς πολλάς του ὑποχρεώσεις, ὡς καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, πού ἔδωκε τήν εὐλογίαν, καί ἀφοῦ παρουσίασε τόν ὀμιλητήν, προσεκάλεσε Κληρικούς καί Λαϊκούς νά ἀνοίξουν τώ ὦτα τῆς ψυχῆς των διά νά ἀκούσουν λόγον οἰκοδομῆς λαμβάνοντας ἀφορμήν ἀπό τήν ἀναγνωσθεῖσαν Εὐαγγελικήν περικοπήν τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἀπαντῶντας ἕκαστος εἰς τό ἐρώτημα τοῦ Κυρίου, ἐάν δύναται νά πίῃ τό ποτήριον καί νά βαπτισθῇ εἰς τό βάπτισμα Ἐκείνου.

Κατόπιν, ὁ π. Δαμασκηνός Κιαμέτης, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον  διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν, παρουσίασε τό ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος θέμα του περί τῆς ἀρετῆς τῆς αὐτομεμψίας ὡς προϋποθέσεως βιώσεως τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου, εἰς τό ὁποῖον ἐχρησιμοποίησε πλειάδα παραδειγμάτων ἐκ τῶν πηγῶν τῆς πίστεώς μας, ἀλλά καί ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, παρουσιάζοντας ἀντίθετα ζεύγη, ἀπωλείας καί σωτηρίας, ὡς τοῦ Πρωτοκορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί τοῦ Ἰούδα, ὡς τοῦ βλασφήμου κακούργου καί τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ, ἀλλά καί τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ γυναικός, ἐκ τῶν ὁποίων συνάγεται ἀβίαστα τό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῆς καθολικῆς ἀρετῆς τῆς αὐτομεμψίας γεννᾶ εἰς τόν ἄνθρωπον τήν ἐλπίδα πού ὁδηγεῖ στό Σωτῆρα Χριστό.

Τέλος, προσεκάλεσε τούς πιστούς νά ἀκολουθήσουν τήν πολιτεῖαν τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία μέσα της μέ συντριβήν καρδίας ἄλλαξε ὁλοκληρωτικά τήν ζωήν της καί ἐπέτυχε τήν τελεῖαν ἕνωσιν μετά τοῦ Κυρίου, ἐνῶ εὐχήθηκε καλό ὑπόλοιπον τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος καί καλήν Ἀνάστασιν, ὑπενθυμίζοντας ὅτι, ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Στ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι.Μ. Μαρωνείας & Κομοτηνής by Geraf on Mixcloud