• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 31ης Μαρτίου 2015, εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς ἐπραγματοποιήθη ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν Πιστοποιητικῶν τοῦ διενεργηθέντος ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου Δυσλεξίας, διαρκείας 33 διδακτικῶν ὡρῶν, εἰς τό ὁποῖον ἐδίδαξε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀπόστολος Καβαλιώτης Δρ Εἰδικῆς Ἀγωγῆς.

Τήν ἐκδήλωσιν ἐπευλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε ὅσους συμμετεῖχαν, ἀλλά καί τόν κοπιάσαντα διδάσκαλον π. Ἀπόστολον Καβαλιώτην, ἐνῶ προανήγγειλε τήν διενέργειαν τοῦ νέου Σεμιναρίου μέ θέμα τήν ἐνδοσχολικήν βίαν.

Ἀκολούθως, ὁ π. Ἀπόστολος Καβαλιώτης ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν ἐμπιστοσύνην καί τήν προσγενομένην τιμήν καί ἔθεσε ἐαυτόν εἰς τήν διάθεσιν τῆς Μητροπόλεως πρός συνέχισιν τῶν ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπεδόθησαν τά Πιστοποιητικά καί ἅπαντες ἐξέφρασαν τόν ἐνθουσιασμόν καί τάς εὐχαριστίας τους διά τήν πνευματικήν αὐτήν εὐκαιρίαν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως