• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό πρωΐ, 5η Ἀπριλίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, ὅπου ἐκήρυξε τόν Θεῖον λόγον προσκαλέσας τούς πιστούς πού κρατοῦσαν τά βαΐα τῶν φοινίκων κατά μίμησιν ὅσων ὑπεδέχθησαν τόν Μεσσίαν εἰσοδεύοντα εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν νά συνακολουθήσουν Αὐτόν ἐρχόμενον ἐπί τό εκούσιον Πάθος καί νά διατηροῦν μέσα τους τήν ἐλπίδα καί τή βεβαιότητα τῆς προσωπικῆς των Ἀναστάσεως.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων μετέβη εἰς τό Ὀχυρόν τῆς Νυμφαῖας, ὅπου ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεσόντων τῆς μάχης τοῦ Ὀχυροῦ τῆς 6ης Ἀπριλίου 1941, παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν, Δικαστικῶν καί ἐκπροσώπων φορέων, τῆς Λέσχης Εἰδικῶν Δυνάμεων Ν. Ροδόπης καί Ν. Ἔβρου, καθώς καί πολιτῶν, ἐνῶ μετά τήν προβλεπομένην τᾶξιν τῆς τελετῆς οἱ ἐπισκέπται εἶχαν τήν εὐκαιρίαν νά ξεναγηθοῦν στούς χώρους τοῦ Ὀχυροῦ, πού σήμερα λειτουργεῖ ὡς Μουσεῖο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως