• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Μεγάλης Δευτέρας, 6ης Ἀπριλίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέξατο εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν ἐπίσκεψιν τοῦ νέου Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ροδόπης κ. Γεωργίου Γκράνα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν νέον Ἁστυνομικόν Διευθυντήν διά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψίν του καί τόν συνεχάρη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων εὐθυνοφόρων καθηκόντων του καί τοῦ εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία.

Ἀκολούθως, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν ὑποδοχή καί ἐκζήτησε τίς εὐχές του πρός ἐνίσχυσιν τοῦ νέου ἔργου του.

Ἐπί τῷ τέλει, ἀμφότεροι ἀντήλλαξαν εὐχάς ἐπί τάς ἐπερχομένας ἡμέρας τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως