• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Μεγάλης Τρίτης, 7ης Ἀπριλίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐδέξατο εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν ἐπίσκεψιν τοῦ νέου Ἀνωτέρου Διοικητοῦ Φρουρᾶς Κομοτηνῆς καί Διοικητοῦ τῆς 21ης Ταξιαρχίας, Ταξιάρχου κ. Βασιλείου Παπαδοπούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τόν νέον Ἀνώτερον Διοικητήν Φρουρᾶς διά τήν τιμητικήν ἐπίσκεψίν του καί τόν συνεχάρη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων εὐθυνοφόρων καθηκόντων του καί τοῦ εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία.

Ἀκολούθως, ὁ κ. Ταξίαρχος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα διά τήν ὑποδοχή καί ἐκζήτησε τίς εὐχές του πρός ἐνίσχυσιν τοῦ νέου ἔργου του.

Ἐπί τῷ τέλει, ἀμφότεροι ἀντήλλαξαν εὐχάς ἐπί τάς ἐπερχομένας ἡμέρας τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως