• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 13ης Μαΐου 2015, ἐκκίνησαν οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς 95ης ἐπετείου τῶν Ἐλευθερίων τῆς Θράκης μέ τήν ἐπίσημον ἔπαρσιν τῆς Ἱστορικῆς Σημαίας στό χῶρο τοῦ Ἠρώου τῆς πόλεως ὑπό τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τῇ συμμετοχῇ τῆς στρατιωτικῆς μουσικῆς καί τιμητικοῦ στρατιωτικοῦ ἁγήματος.

Μετά ταύτην, ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος καί ἐπηκολούθησε κατάθεσις στεφάνων ὑπό μαθητῶν καί σπουδαστῶν καί ἐκπροσώπων Συλλόγων καί φορέων.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας εἰς τήν πλατεῖαν Βιζυηνοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς ἔλαβε χώρα ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης ἐκ τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς Βαθυρρύακος καί ἐν συνεχείᾳ ἐσχηματίσθη λιτανευτική πομπή διά τῶν κεντρικῶν ὁδῶν, ὁ ὁποία κατέληξε εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν Θεῖον λόγον, καί συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου, ἐπηκολούθησε ἡ ἐπίσημη ὀμιλία τῆς ἐπετείου τῶν Ἐλευθερίων τῆς Θράκης ὑπό τοῦ Ἐξοχωτάτου Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως, Καθηγητοῦ Ἐγκληματολογίας καί τέως Πρυτάνεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ἰωάννου Πανούση, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἐλευθερίες – Ἀσφάλεια – Δικαιοσύνη: Τό τρίπτυχο τῆς Δημοκρατίας».

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εσπερινός Ελευθερίων Κομοτηνής 2015 by Geraf on Mixcloud