• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΛΗΞΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

 
 
 

Τήν Παρασκευήν τό ἀπόγευμα, 12ην Ἰουνίου 2015, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπίδοσις τῶν Βεβαιώσεων τῶν ἐπιτυχόντων καί παρακολουθησάντων τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐπιμορφωτικόν σεμινάριον μέ θέμα τόν σχολικόν ἐκφοβισμόν.

Τίς Βεβαιώσεις ἐπέδωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ὁ ὁποῖος, προηγουμένως, εὐχαρίστησε κατά πρῶτον τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀπόστολον Καβαλιώτην, Δρ Εἰδικῆς Ἀγωγῆς διά τόν κόπον τῆς διδασκαλίας, ἔπειτα τούς παρακολουθήσαντες καί ἀνταποκριθέντες στό κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε νά ἐμπλουτίσουν τίς γνώσεις των στά εἰδικά αὐτά θέματα τῆς Ἀγωγῆς, ἐνῶ προανηγέλθη ἡ διοργάνωσις νέου ἐπιμορφωτικού Σεμιναρίου ἀπό τό φθινόπωρο μέ ἐπίσης ἐνδιαφέρον θέμα.

 

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως