ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό Σάββατο τό πρωΐ, 27η Ἰουνίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Μεγάλου Κρανοβουνίου καί ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ ἐγγάμου κ. Κωνσταντίνου Γιαγτζόγλου.

Κατά τήν προσϕώνησίν του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ἀρχικῶς ἐρμήνευσε τήν ἀναγνωσθεῖσα Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου πού ἀνεϕέρετο στή θεραπεία τῆς πενθερᾶς τοῦ Πρωτοκορυϕαίου Ἀποστόλου Πέτρου καί κατόπιν ἀνεϕέρθη στήν ἀξία τῆς ἱερωσύνης καί μέ Πατρικές νουθεσίες προσεκάλεσε τό χειροτονούμενο νά βιώσῃ τό Μυστήριο μέ πίστη καί νά κηρύξη τό Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας, ὥστε νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐνῶ τόν καλωσώρισε στήν Ἱερατική οἰκογένεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ εὐχήθηκε καταλλήλως.

Ἀκολούθως, ὁ ὑποψήϕιος Διάκονος, ἀϕοῦ δοξολόγησε τό Θεό γιά τή μεγάλη δωρεά καί εὐλογία, ἀνεϕέρθη στή σημασία καί τήν ἐπίδραση τῆς πίστεως στή ζωή τῶν Χριστιανῶν καί εὐχαρίστησε τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη καί Ποιμενάρχη κ. Παντελεήμονα γιά τό ἀμέριστο ἐνδιαϕέρον καί τή συμπαράσταση στήν ἀπόϕασή του νά δεχθῇ τή ΣταυροΑναστάσιμη πορεία, τά πρόσωπα πού ἐνίσχυσαν τήν ἀπόϕασή του αὐτή, τή σύζυγο καί τό οἰκογενειακό του περιβάλλον, καί ζήτησε τίς προσευχές ὅλων, ὥστε νά καταστῇ ἄξιος τῆς κλήσεως καί τῆς νέας του διακονίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως