• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΟ 6ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Εὐχαρίστως πληροφοροῦμεν τούς ἐπισκέπτας τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ὅτι ἐξεδόθη τό ὑπ’ ἀριθμ. 6ο Τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ ΠΑΡΡΗΣΙΑ τό ὁποῖον μπορεῖτε νά ἀναγνώσητε εἰς τήν ἔνδειξιν Περιοδικό μας.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως