• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό μεσημέρι τῆς 13ης Ἰουλίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς τρίτης Κατασκηνωτικῆς περιόδου τῶν ἀγοριῶν.

Κατά τήν προσφώνησί του ὁ Σεβασμιώτατος ὑπενθύμισε στά παιδιά ὅτι στίς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως δίδεται ἡ εὐκαιρία γιά ἐπικοινωνία καί δημιουργική συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν νέα γενιά μέ  βασικό καί μοναδικό σκοπό νά μορφώσει στίς παιδικές ψυχές τόν Χριστό.

Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τούς γονεῖς πού ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὡς φιλόστοργη μητέρα σκύβει μέ ἀπόλυτο σεβασμό πάνω στίς εὐαίσθητες παιδικές ψυχές, προσπαθώντας νά μεταδώσει τήν ὀμορφιά καί τό νόημα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά ἐπισημάνει τήν ἀνιδιοτελῆ προσφορά τῶν ἀρχηγῶν, ὑπαρχηγῶν, ὁμαδαρχῶν, στελεχῶν καί τῶν κυριῶν πού διακονοῦν στίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις, πού ἀποτελεῖ μαρτυρία τῆς ὑπερβάσεως τοῦ ἀτομισμοῦ, τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων καί ἀποτελεῖ ἀξιομίμητο παράδειγμα.

 

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ