• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς, 21ης Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, πλαισιούμενος ὑπό Κληρικῶν, παρουσίᾳ δέ προσκυνητῶν καί φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγασμοῦ ἐπί τῇ θεμελιώσει τοῦ Κέντρου Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, Παραδόσεως καί Φιλοξενίας τῆς ἐξονομασθείσης Γυναικεῖας Κοινοβιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τό ἐν λόγῳ ἔργον χρηματοδοτεῖται ὑπό τοῦ Προγράμματος LEADER τῆς Ὁμάδος Τοπικῆς Δράσεως (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Ἀναπτυξιακῆς Ἀνωνύμου Ἐταιρείας ΟΤΑ».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κατά τήν προσφώνησίν του εὐχαρίστησε τήν Καθηγουμένην Μαριάμ μετά τῆς συνοδείας της, καθώς καί τά μέλη τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀλλά καί ὅσους ἐργάζονται πρός ὑλοποίησιν τοῦ ἐν λόγῳ προγράμματος, τό ὁποῖον θά ἀποτελέσῃ ἔργον πρός δόξαν Θεοῦ διά τῶν ἀκοιμήτων πρεσβειῶν τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως