• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

 
 
 

Π ρ ό ς Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Μέ τήν παροῦσα ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρός τό πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προκειμένου νά γνωρίσωμεν ὅτι νεαρός ἐπαρχιώτης μας ἡλικίας 32 ἐτῶν ἔχει ἄμεσον ἀνάγκην ἀπό αἱμοπετάλια. Συμβατές ὁμάδες εἶναι ἡ Α καί Β Ἀρνητικό καί ἡ Α καί Β Θετικό καί συγκεκριμένως ἄνδρες ἡλικίας 20 ἕως 48 ἐτῶν. Ὁ ἔλεγχος τῶν αἱμοπεταλίων μπορεῖ νά πραγματοποιηθῇ στό Τμῆμα Αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς καί εἰς περίπτωσιν πού ὁ δότης εἶναι συμβατός στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο Ἀλεξανδρουπόλεως. Βέβαιος ὤν γιά τήν θετικήν ἀπόκρισίν Σας στό κάλεσμα τοῦ Έπισκόπου Σας καί ἐπικαλούμενος κάθε ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν, διατελῶ˙

Εὐχέτης πάντων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν